بخش فارسی

 
 تِلورانس یا تولِرانس؟
آیا در شاهنامهٔ فردوسی واژهٔ عربی به کار رفته؟
اسیدینگی، بازینگی 
 کاربرد واژهٔ کاشی‌کاری
مِزوتِراپی چیست؟ 
کراش، کراش داشتن، کراش زدن
تصفیه حساب یا تسویه حساب؟ 
موظف یا مؤظف؟
 گیومه 
 ویرگول پیش از فعل ربطی 
 فاصلهٔ «را» از مفعول 
«ـیسم» یا «ـیزم»؟ 
 دربارۀ نمونه
ماضیِ نقلیِ گفتاری
دربارۀ اندازه
درست و نادرست و نقش دانش زبان‌شناسی در تحول ویرایش 
مبدأ و منشأ
وزن‌های خمسهٔ نظامی
تشخیصِ کسرهٔ خفیف
دکترین
سؤال
تیلیارد
موفق یا مؤفق؟
«شانس مجدد» یا «فرصت مجدد»؟
 مؤثرنویسی
در ضرورتِ فاصله‌گذاریِ درست
«قُدوم» و «اَقدام»
با این وجود
نشانهٔ «‽»
مکاتب، مکاتیب | ممالک، ممالیک
هانس کریستیان آندرسِن
تورمالین 
هشیار،هوشیار
اعراب‌گذاری
فی‌النفسه یا فی‌نفسه؟
کاربردِ «و یا» نادرست نیست
لاندا یا لامبدا، بالاخره کدام؟ 
محتوی و محتوا
فَتاوی
ویژگی‌های ویراستار کاربلد
کیوسک ریشهٔ فارسی دارد
«عاشق‌پیشه» غلط نیست
پربسامدترین واژه‌های عربیِ کلاسیک در غزلِ فارسی 
لیسانسیه یا لیسانسه*؟
کارکرد، فانکشن
جملهٔ خبری یا جملهٔ پرسشی؟
واکه‌ها و همخوان‌های فارسی امروز (به زبان ساده)
فارسی و عربی
«مؤدی» یعنی چه؟
تمرین عروضی
اوکِی (OK)
قابل ندارد
زبان
قطعیِ برق، تعطیلیِ مدارس، صندلیِ راحتی
حکایتی از گلستان، باب چهارم (در فواید خاموشی)
موسیقایی یا موسیقیایی؟
ویرایش افراط‌کارانه
«درب» یا «در»؟
غامض
ملتفت و متوجه
گفتاری دربارهٔ وطن و زبان فارسی، از شادروان استاد پرویز ناتل خانلری
بطئی یا بطیء؟
توضیح فرهنگستان دربارۀ استارتاپ (Startup)
نعناع/ نعنا
فتوچینی
قوائد یا قواعد؟
پرتغال، پرتقال
کارتُن / کارتون
خط و نارسایی‌های خطوط
تغییر و تحول واژه‌ها
تک‌واژ وابسته
‌کلمات قصار یعنی چه؟ 
آموزش نگارش و ویرایش، دستور زبان فارسی، واژه‌شناسی، عربی در فارسی، شعر و ترانه، وزن شعر فارسی، ترجمه، مکالمهٔ زبان انگلیسی
× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟