کراش، کراش داشتن، کراش زدن

 

🔹 «کراش» و به‌ویژه «روی کسی کراش داشتن» را جوان‌ترها بیشتر به کار می‌برند.
🔸 واژهٔ «کراش» از crush انگلیسی به فارسی آمده. به بعضی زبان‌های دیگر هم رفته.
🕯 وقتی می‌گویند فلان کس روی بهمان کس کراش دارد، یعنی حس دوست داشتن، درجاتی از علاقهٔ زیاد، و حتی حس (نزدیک به) عشق پنهانی به او دارد.
▫ «کراش» و «روی کسی کراش داشتن» بیشتر در زبان گفتاری به کار می‌رود.

.She has a crush on him

.He has a crush on her

یعنی:
او به وی نظر دارد. (این نظر معمولاً پنه‍انی‌ست.)

در فرهنگ غربی جملهٔ I have a crush on you در روابط عاطفیِ مستقیم به کار می‌رود. با توجه به ساختارِ این جمله پی می‌بریم که «کراش» در اینجا اسم است و با فعلِ have و حرف اضافهٔ on استفاده می‌شود. 

💡 در زبان فارسی بعضی جوانان، به‌جای «کراش داشتن» یا به‌جز آن، «کراش زدن» هم می‌گویند، و این معمولاً یعنی کراش داشتن با یا کراش داشتن روی افراد متعدد. ظاهراً این کاربرد از فضای توییتر آغاز شده‌است.

دو مثال:
▪ پوری انگاری رو دخترعمه‌ش کراش داره.
▪ پری بیشتر رو مردای پول‌دار کراش می‌زنه!

🔍 کراش (کمی بیشتر)

یکی دیگر از تعبیرهایی که در زبان جوانان رایج شده و ایرانی‌شده یا فارسی‌شدهٔ «کراش» انگلیسی‌ست، معنایی دیگر از «کراش کردن» است.
🕯 این «کراش کردن»، به‌اصطلاح، تعمیم معنایی یا توسّع معنایی یافته، و یعنی توجه داشتن و توجه کردن به‌طور عام.‌ برای مثال، ممکن است جوانی بگوید: «فلانی که به این حرفا کراش نمی‌کنه!». این یعنی به این حرف‌ها توجهی ندارد.

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟