کاربرد واژهٔ کاشی‌کاری

واژهٔ «کاشی‌کاری/ کاشیکاری»، بر اساس «پیکرهٔ فارسی امروز»، در نیمهٔ دوم سدهٔ چهاردهم هجری خورشیدی، از نظر بسامدِ کاربرد، تقریباً در رتبهٔ ۱۸٫۰۰۰ است.

🔸 جالب است که معادل رسمیِ انگلیسی آن، tesselation، بر پایهٔ COCA، جزو ۶۰٫۰۰۰ واژهٔ اول نیست. معادل رایج‌ترش، tiling، جزو ۳۰٫۰۰۰ واژهٔ اول است.
🕯 نکته: واژهٔ tesselation به‌معنای موزائیک‌کاری هم هست.

🖋 منابع:
۱- پیکرهٔ انگلیسی آمریکایی معاصر (COCA) (۲۰۱۸–۱۹۹۰)
۲- پیکرهٔ فارسی امروز (۱۳۵۱–۱۴۰۰)

نویسنده: حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟