بهروز صفرزاده، مشاور علمی

فرهنگ‌نویس و ویراستار

سابقه‌ی کاری

 • ویراستار در مؤسسه‌ی لغت‌نامه‌ی دهخدا (اردیبهشت ۱۳۹۶ ـ): همکاری در ویرایش لغت‌نامه‌ی بزرگ فارسی
 • عضو هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی ویراستاران
 • ویراستار در انتشارات علمی و فرهنگی
 • ویراستار و مؤلف در نشر کارنامه، به مدیریت شادروان محمد زهرایی (مهر ۱۳۸۵ ـ اسفند ۱۳۹۴)
 • سرویراستار در نشر کتاب دانشگاهی، به مدیریت آقای مسعود پایدار (آبان ۱۳۸۵ ـ اسفند ۱۳۸۷)
 • پژوهشگر در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه فرهنگ‌نویسی (آبان ۱۳۸۰ ـ تیر ۱۳۸۵): سرپرست برگه‌نویسان رایانه‌ای در طرح «فرهنگ جامع زبان فارسی»؛  تدوین‌کننده‌ی شیوه‌نامه‌ی برگه‌نویسی و تایپ
 • ویراستار در انتشارات سخن (۱۳۷۶ ـ ۱۳۸۰): همکاری در ویرایش و تألیف  فرهنگ بزرگ سخن، به سرپرستی دکتر حسن انوری
 • ویراستار در مؤسسه‌ی لغت‌نامه‌ی دهخدا (۱۳۷۱ ـ ۱۳۷۷): همکاری در ویرایش دو چاپ کامپیوتری لغت‌نامه‌ی دهخدا
 • ویراستار مجله‌ی میراث جاویدان (۱۳۷۶)
 • ویراستار مجله‌ی شعر (۱۳۷۳)

آثار

 • «غلط نپژوهیم» (تحقیقی درباره‌ی برخی واژه‌های عربی رایج در فارسی). کیهان، سال ۵۲، ش ۱۴۸۷۲ و ۱۴۸۷۸ (مورخ ۱/۷/۱۳۷۲ و ۸/۷/۱۳۷۲)، صفحه‌ی «ادب و هنر»
 • تذکره‌ی مِرآت الخیال. تألیف شیرعلی‌خان لودی، به اهتمام حمید حسنی، با همکاری بهروز صفرزاده، تهران:  روزنه، ۱۳۷۷
 • «ریاضیات زبان». هِنری کوچِرا، ترجمه‌ی بهروز صفرزاده، کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، سال ۴، ش ۷، اردیبهشت ۱۳۸۰، ص ۵۰ ـ ۵۳
 • «واژه‌های عربی بحث‌انگیز در فارسی امروز». معارف، دوره‌ی ۱۹، ش ۲، مرداد ـ آبان ۱۳۸۱، ص ۹۲ ـ ۱۰۹
 • مدارج البلاغه در علم بدیع. تألیف رضاقلی‌خان هدایت، به اهتمام حمید حسنی، با همکاری بهروز صفرزاده، تهران:  فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۳
 • فرهنگ زبان‌آموز فارسی (برای زبان‌آموزان سطح مقدماتی). با همکاری حمید حسنی، تهران:  کانون زبان ایران، ۱۳۸۸:  کتاب شایسته‌ی تقدیر در نوزدهمین دوره‌ی هفته‌ی کتاب (۲۱ آبان ۱۳۹۰)
 • «جمع به «ـ ات» در واژه‌های عربی سه‌حرفی». جشن‌نامه‌ی دکتر فتح‌الله مجتبایی، تهران:  هرمس، ۱۳۹۳، ص ۶۰۱ ـ ۶۱۰.
 • «تعریف‌نگاری با جمله‌های کامل». فرهنگ‌نویسی (ویژه‌نامه‌ی نامه‌ی فرهنگستان)، جلد دهم، اسفند ۱۳۹۴، ص ۳۳ ـ ۳۹
 • تحول آوایی واژه‌های عربی در فارسی. تهران:  کتاب بهار، ۱۳۹۵
 • فرهنگ فارسی گفتاری.  تهران:  کتاب بهار، ۱۳۹۵
 • فرهنگ موضوعی فارسی (راه‌نمای واژه‌یابی). تهران:  فرهنگ نشر نو، ۱۳۹۶
 • دست‌نامۀ ویرایش. تهران:  نشر سده، ۱۳۹۶
 • داستان واژه‌ها. تهران:  کتاب بهار، ۱۳۹۸
 • فرهنگ فارسی آموز دهخدا. تهران: مؤسسه‌ی لغت‌نامه‌ی دهخدا، ۱۳۹۸
 • فرهنگ جمع‌های مکسر. تهران:  کتاب بهار، ۱۳۹۸
× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟