موسیقایی یا موسیقیایی؟

واژهٔ «موسیقی» از عربی وارد زبان فارسی شده‌است. خودِ «موسیقی» (در عربی: موسیقیٰ)، قرن‌ها پیش و دست‌کم با یک واسطه، از یونانی به عربی رسیده‌است. با توجه به تلفظِ واژه به شکلِ «موسیقیٰ» (موسیقا*) در عربی و فارسی کهن و نسبتاً کهن، شکلِ منسوب (صفت نسبی) «موسیقایی» و در مواردی «موسیقیّ» (با تشدیدِ حرف آخر) …

موسیقایی یا موسیقیایی؟ ادامه »