پرتغال، پرتقال

«پرتغال» نام کشور است.«پرتقال» نام میوه است. 🔹 نام میوه را از نام کشور گرفته‌ایم. تمایز در نوشتنِ دو نام به استقلالِ کاربرد آنها در نوشتار کمک می‌کند. نویسنده: سید حمید حسنی