ویراستار

تصفیه‌حساب یا تسویه‌حساب؟

    ما حسابمان را با دیگران صاف می‌کنیم؛ یعنی با آنان تصفیه‌‌حساب می‌کنیم.‌ اما، در کارهای بانکی و امور مالی و حساب‌داری‌ها، معمولاً تسویه‌‌حساب می‌کنند. البته فرایندِ تصفیه‌حساب معمولاً بعد از تسویه‌حساب صورت می‌گیرد. 🕯 توضیح بیشتر: «تصفیه»، هم‌ریشه با «صاف»، یعنی صاف کردن و پالایش کردن، پالودن، پاک و خالص کردنِ چیزی (از …

تصفیه‌حساب یا تسویه‌حساب؟ ادامه »

سؤال

این واژهٔ پربسامد را به همین شکل می‌نویسیم: سؤال.🔸 «سئوال»* نادرست است؛🔹 «سوآل»* نادرست نیست، اما نامعمول است؛🔹 «سوال»* هم تلفظ را به‌درستی نشان نمی‌دهد و بعضاً تنها در متن‌های کهن کاربرد داشته‌است. نویسنده: سید حمید حسنی

فی‌النفسه یا فی‌نفسه؟

🔹 پاسخ کوتاه: «فی‌نفسه» درست است؛ یعنی بدون «الـ». معنای آن این است: به‌خودیِ‌خود.کلمهٔ «فی‌نفسه» ترکیبی عربی‌ست که در فارسی با نقش دستوریِ قیدی به‌کار می‌رود. 🔸 پاسخ نیمه‌تخصصی (ویژهٔ دانشجویان و علاقه‌مندان): «فی‌نفسه» (حرف جر + اسم: مجرور + ضمیر متصلِ مذکر) به این دلیل «الـ» ندارد که «نفْس» در این کلمه، به‌اصطلاح، مضاف …

فی‌النفسه یا فی‌نفسه؟ ادامه »

ویژگی‌های ویراستارِ کاربلد

  ویراستارِ خوب باید زیاد بخواند و زیاد بنویسد. این مهارت بدونِ مداومت در خواندن و نوشتن تقویت نمی‌شود.ویراستارِ خوب و کاربلد چندین ویژگی دارد؛ ازجمله: ۱. رفتارِ پیچیده ندارد و صریح و دقیق استممکن است اگر یک نویسنده یا دوستِ دیگر نوشتۀ ما را بخواند، با یک توضیحِ کلی بگوید «خوب بود»، یا بگوید …

ویژگی‌های ویراستارِ کاربلد ادامه »

لیسانسیه یا لیسانسه؟

✅ واژهٔ «کارشناسی» معادل واژهٔ فرانسویِ «لیسانس» است. ✅ املای اصلیِ «لیسانسیه» (کارشناس): licencié مذکر licenciée مؤنث 🔸 نکته: تلفظِ مذکر و مؤنث یکسان است. نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟