هشیار، هوشیار

این دو واژه هم‌معنی‌اند اما تلفظشان متفاوت است. در سال‌های اخیر، در نوشتار معمولاً به تفاوتِ این دو توجه نمی‌کنند و هردو را به‌ناروا به‌صورت «هوشیار» می‌نویسند. 🔸 «هشیار» را /hošyār/ می‌خوانیم؛🔸 «هوشیار» را /hūšyār/ تلفظ می‌کنیم. 🔹 شاهد برای «هوشیار»: برگ درختان سبز درنظر هوشیارهر ورقی دفتری‌ست معرفت کردگار (سعدی) 🔹 شاهد برای «هشیار»: …

هشیار، هوشیار ادامه »