خط و نارسایی‌های خطوط

  📜 نارسایی‌های خط مختص یک زبان خاص نیست. برای مثال، املای انگلیسی و بی‌نظمی‌های آن تا بدان مایه است که افرادِ بسیاری، در جاهای مختلف دنیا، بخش زیادی از وقتِ خود را صرفِ اصلاحِ آن کرده‌اند. (جورج) برنارد شا (۱۸۵۶–۱۹۵۰)، نویسنده، منتقد ادبی، و طنزپرداز نام‌دارِ ایرلندی‌ـ‌بریتانیایی، وصیت کرد که بخشی از ثروتش در …

خط و نارسایی‌های خطوط ادامه »