لیسانسیه یا لیسانسه؟

✅ واژهٔ «کارشناسی» معادل واژهٔ فرانسویِ «لیسانس» است. ✅ املای اصلیِ «لیسانسیه» (کارشناس): licencié مذکر licenciée مؤنث 🔸 نکته: تلفظِ مذکر و مؤنث یکسان است. نویسنده: سید حمید حسنی