فتوچینی

«فِتوچینی» (fettuccine) کلمه‌ای ایتالیایی به‌معنای «روبان‌های کوچک» است و ازطریق انگلیسی و با تلفظی نزدیک به تلفظِ انگلیسی به فارسی آمده‌است. نویسنده: سید حمید حسنی