کارکرد، فانکشن

🔹 دیروز یک آقای دکترِ روان‌شناس، چندین بار، «فانْکْشن» (function) را «فانِکْشِن» تلفظ کردند.🔸 بی‌تردید ایشان آن را تحت تأثیرِ «کانکشن» (connection) چنین ادا کردند.🔍 من کاربردِ واژهٔ «کارکردِ» فارسی را به «فانکشنِ» انگلیسی (و «فونکسیونِ» فرانسه؛ fonction) ترجیح می‌دهم؛ کلاسِ «کارکرد» بالاتر است، چون به زبان ملی کشورم است و فارسی دانستن نزدِ من …

کارکرد، فانکشن ادامه »