فارسی و عربی

  🔺 در سال‌های اخیر، تلاش مخرب، گمراه‌کننده، و کودکانه‌ای برای جایگزین کردنِ واژه‌های برگرفته از عربی کلاسیک با واژه‌های فارسی درحال شتاب گرفتن است. این کار خطرناک است؛ چون بعضی مدرسانِ ناآگاه و یکسونگرِ دانشگاه‌ها هم، به‌شکلی ناشیانه، ضدعلمی، و خرابکارانه به این تلاش دامن می‌زنند. این افراد، با بی‌خبریِ تمام از تخصصی بودنِ …

فارسی و عربی ادامه »