دستور زبان فارسی

تیلیارد

📌 آیا می‌دانستید عددی به نام «تیلیارد» وجود ندارد؟📌 فهرست اعداد اصلیِ رایج در فارسی، از چهار تا بیست‌وپنج رقمی:هزار (سه صفر)میلیون (شش صفر)بیلیون (به آمریکایی: میلیارد) (نُه صفر)تریلیون (دوازده صفر)کوآدریلیون (پانزده صفر)کوینتیلیون (هجده صفر)سکستیلیون (بیست‌ویک صفر)سپتیلیون (بیست‌وچهار صفر) نویسنده: سید حمید حسنی

تک‌واژ وابسته

تک‌واژی‌ست که آن را تنها می‌توان همراه‌با دیگر تک‌واژها به‌کار برد و هیچ‌گاه به‌تنهایی به‌کار نمی‌رود. چند مثال: ــ ‍ی، ــ‌ید، ــ‌انه، ــ‌مند، ــ‌وار. تک‌واژ وابسته بر چند نوع است: ۱. «وند»، که خود شاملِ زیرشاخه‌های پیشوند و پسوند می‌شود؛ مانندِ: بازــ، ناــ، ــ‌گر، ــ‌ور (مثلاً در «بازگشت»، «ناآرام»، «آهنگر»، و «نامور»).۲. «واژه‌بست»، مانندِ شناسه‌های ـَم، ـی، ـَد، ـیم، …

تک‌واژ وابسته ادامه »

تغییر و تحول واژه‌ها

در تقسیم‌بندی‌های زبان‌شناختی، زبان را به سه لایهٔ اصلی دسته‌بندی می‌کنند: واژگان، ساختِ دستوری (دستور زبان)، و آواها. در تعاملِ دو زبان با هم، این سه لایه واکنش یکسانی ندارند. لایهٔ واژگان سریع‌تر از دو لایهٔ دیگر تأثیر می‌پذیرد؛ یعنی واژه‌هایی افزوده می‌شوند و واژه‌های دیگری کارکردِ خود را از دست می‌دهند. تغییراتِ دو لایهٔ …

تغییر و تحول واژه‌ها ادامه »

قطعیِ برق، تعطیلیِ مدارس، صندلیِ راحتی

قطعیِ برق، تعطیلیِ مدارس، صندلیِ راحتی آیا اینها نادرستند؟ 👆 به‌هیچ‌وجه؛ به این دلیلِ روشن که زبان‌های زنده دائماً درحال تحول و پویایی‌اند. وام‌گیری و وام‌دهی واژگانی (دادوستدِ زبانی) از ویژگی‌های خوبِ یک زبان زنده و پویاست. برای مثال، در زبان فارسی این ضرورت وجود داشته‌است که به بسیاری از واژه‌های وام‌گرفته از زبان‌های دیگر، …

قطعیِ برق، تعطیلیِ مدارس، صندلیِ راحتی ادامه »

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟