«درب» یا «در»؟

این نوشته خیلی آشناست: «لطفاً درب را ببندید.»و این نوشته: «دربِ خودرو باز است.» گاهی، در نوشته‌های غیررسمی و بعضاً رسمی، به‌جای «درِ» سادهٔ زیبای فارسی (به بیانِ دقیق‌تر: ایرانی)، «درب» را به‌کار می‌برند. «درب» واژه‌ای عربی‌ست. معنیِ آن به «درِ» فارسی نزدیک است. «درب» یعنی دروازه، دروازهٔ بزرگ، و نیز گذرگاه. «قم را چند …

«درب» یا «در»؟ ادامه »