درست_نویسی

فی‌النفسه یا فی‌نفسه؟

🔹 پاسخ کوتاه: «فی‌نفسه» درست است؛ یعنی بدون «الـ». معنای آن این است: به‌خودیِ‌خود.کلمهٔ «فی‌نفسه» ترکیبی عربی‌ست که در فارسی با نقش دستوریِ قیدی به‌کار می‌رود. 🔸 پاسخ نیمه‌تخصصی (ویژهٔ دانشجویان و علاقه‌مندان): «فی‌نفسه» (حرف جر + اسم: مجرور + ضمیر متصلِ مذکر) به این دلیل «الـ» ندارد که «نفْس» در این کلمه، به‌اصطلاح، مضاف …

فی‌النفسه یا فی‌نفسه؟ ادامه »

قطعیِ برق، تعطیلیِ مدارس، صندلیِ راحتی

قطعیِ برق، تعطیلیِ مدارس، صندلیِ راحتی آیا اینها نادرستند؟ 👆 به‌هیچ‌وجه؛ به این دلیلِ روشن که زبان‌های زنده دائماً درحال تحول و پویایی‌اند. وام‌گیری و وام‌دهی واژگانی (دادوستدِ زبانی) از ویژگی‌های خوبِ یک زبان زنده و پویاست. برای مثال، در زبان فارسی این ضرورت وجود داشته‌است که به بسیاری از واژه‌های وام‌گرفته از زبان‌های دیگر، …

قطعیِ برق، تعطیلیِ مدارس، صندلیِ راحتی ادامه »

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟