درست و غلط

درست و نادرست و نقش دانش زبان‌شناسی در تحول ویرایش

  زمانی که دانش زبان‌شناسی ــ به‌معنای نوینِ آن ــ بنیاد نهاده شد، دستور زبان و، به‌تبعِ آن، فن ویرایش کم‌کم دستخوش دگرگونی شد، رفته‌رفته از حالتِ سنتی و تجویزی فاصله گرفت، و شکلِ توصیفی به خود گرفت.در دستور سنتی قواعد را می‌نوشتند، مثال‌ها را غالباً خود می‌ساختند، و همه را به اهل زبان می‌خوراندند …

درست و نادرست و نقش دانش زبان‌شناسی در تحول ویرایش ادامه »

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟