جملهٔ خبری یا جملهٔ پرسشی؟

🔹 ما همیشه در پایانِ جملهٔ خبری «نقطه» می‌گذاریم و در انتهای جملهٔ پرسشی «نشانهٔ پرسش». 🔸 اما گاهی دیده می‌شود که بعضی واژه‌های فریبکار، دانش‌آموزان و دانشجویان را به اشتباه می‌اندازند. لطفاً به این جمله دقت کنید: «نمی‌دانم این ماجرا از کجا شروع شد.» جملهٔ یادشده پرسشی نیست؛ بنابراین، در پایانِ آن نقطه می‌گذاریم …

جملهٔ خبری یا جملهٔ پرسشی؟ ادامه »