تورمالین

تورمالین یا سنگ هزاررنگ، طیفی از انواع سنگ‌هاست.🔘 واژهٔ «تورمالین» (tourmaline) از فرانسه و انگلیسی به فارسی آمده و دراصل یعنی «سنگِ ترکیبی». ✅ در فارسی «ترومالین» هم می‌گویند. نویسنده: سید حمید حسنی