تمرین عروضی

🔹 در غزلِ شادروان استاد حسین منزوی، که چند روز پیش در کانال گذاشتیم، در پایه (رکنِ) دومِ سه مصراع، اختیار یا ضرورتِ شعریِ «تسکین» روی داده‌است. به تعبیرِ فنی‌تر، «فَعِلاتُن» به «مَفعولُن» تبدیل شده‌است. در این مصراع‌ها: و چشم‌هایت شعرِ سیاهِ گویایی‌ست،چه چیز داری با خویشتن که دیدارت،و باری، اینک از اوجِ بی‌نیازیِ خود …

تمرین عروضی ادامه »