بطئی یا بطیء؟

🔸 یکی از مترادف‌های واژهٔ فارسیِ «کُنْد» معمولاً به‌صورت «بطئی»* نوشته و تلفظ می‌شود. 🔹 این واژه در اصل «بَطیء» است و می‌توان آن را «بَطی» هم نوشت و تلفظ کرد. 🔹 رواجِ «بطیء/بطی» در سال‌های اخیر کمتر شده‌است. بهتر است به‌جای آن، تا حد ممکن، واژهٔ فارسیِ گویاتر، خوش‌آواتر و ساده‌ترِ «کُند» را به …

بطئی یا بطیء؟ ادامه »