آموزش وزن شعر فارسی | گام به گام

مدرس و نویسنده: دکتر سید حمید حسنی  به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد 🎼 درام‌دام، درام‌دام، درام‌دام، درام 🎼 فعولُن فَعولُن فَعولُن فَعَلْ سلامی چو بوی خوشِ آشنایی بدان مردمِ دیدهٔ روشنایی 🎼 درام‌دام، درام‌دام، درام‌دام، درام‌دام 🎼 فعولُن فَعولُن فَعولُن فَعولُن 🔹 این بیت، یک هجا (بخش، سیلاب) از بیتِ …

آموزش وزن شعر فارسی | گام به گام ادامه »