دوره‌های برگزارشده

 دوره‎‌های زیر به‌ پایان رسیده‌اند. برای اطلاع از دورهٔ جدید کلیک کنید.

 

🔶 ثبت‌نام کلاس‌های آموزشی، دورهٔ مرداد ۱۴۰۱
🔵 ثبت‌نام کلاس‌های کارگاهی، دورهٔ  مرداد ۱۴۰۱
🔶 ثبت‌نام کلاس‌های آموزشی، دورهٔ تیر ۱۴۰۱ 
🔵 ثبت‌نام کلاس‌های کارگاهی، دورهٔ تیر ۱۴۰۱ 
🔶 ثبت‌نام کلاس‌های آموزشی، دورهٔ اردیبهشت ۱۴۰۱
🔵 ثبت‌نام کلاس‌های کارگاهی، دورهٔ اردیبهشت ۱۴۰۱ 
🔶 ثبت‌نام کلاس‌های آموزشی، دورهٔ فروردین ۱۴۰۱
🔵 ثبت‌نام کلاس‌های کارگاهی، دورهٔ فروردین ۱۴۰۱ 
🔶 ثبت‌نام کلاس‌های آموزشی، دورهٔ بهمن ۱۴۰۰ 
🔵 ثبت‌نام کلاس‌های کارگاهی، دورهٔ بهمن ۱۴۰۰ 
🔶🔵 ثبت‌نام کلاس‌های کارگاهی و آموزشی، دورهٔ دی ۱۴۰۰ 
🔶🔵 ثبت‌نام کلاس‌های کارگاهی و آموزشی، دورهٔ آذر ۱۴۰۰
🔵ثبت‌نام کلاس‌های کارگاهی در تلگرام، دورهٔ آبان ۱۴۰۰
🔶🔵 ثبت‌نام کلاس‌های مجازی به‌صورت وبینار و تلگرامی، دورهٔ مهر ۱۴۰۰ 
🔶 وبینارِ «مبانی نگارش و ویرایش»، دورهٔ مهر ۱۴۰۰
🔶وبینار «مبانی وزن شعر فارسی»، دورهٔ مهر ۱۴۰۰
🔵 کلاس‌های مجازی در تلگرام، دورهٔ مرداد ۱۴۰۰
🔶 وبینار آموزشی نگارش و ویرایش برای دانشگاه الزهرا، تیر ۱۴۰۰
🔵 کلاس‌های برخط تلگرامی، دورهٔ اردیبهشت ۱۴۰۰
🔵 کلاس‌های برخط تلگرامی، دورهٔ فروردین ۱۴۰۰
🔵 کلاس‌های برخط تلگرامی، دورهٔ بهمن‌ماه ۹۹
🔵 کارگاه برخط نگارش و ویرایش برای دانشگاه علامه طباطبایی، سال ۹۹
🔵 کلاس‌های برخط تلگرامی، دورهٔ دی‌ماه ۹۹
🔶 وبینار وزن شعر فارسی (از پایه)، آذر ۹۹
🔶🔵 کلاس‌های برخط به‌صورت وبینار و تلگرامی، آذر ۹۹
🔵 کلاس‌های برخط تلگرامی، مهر ۹۹
🔵 کلاس‌های برخط تلگرامی، شهریور ۹۹
🔵 کلاس‌های برخط تلگرامی، مرداد ۹۹
🔵 کلاس‌های برخط تلگرامی، خرداد ۹۹
🔵 کلاس‌های برخط تلگرامی، اردیبهشت ۹۹
کارگاه وزن شعر فارسی در مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا، پاییز ۹۸
کارگاه آموزشی تخصصی ویرایش شعر در انجمن صنفی ویراستاران
× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟