پرتغال، پرتقال

«پرتغال» نام کشور است.
«پرتقال» نام میوه است.

🔹 نام میوه را از نام کشور گرفته‌ایم. تمایز در نوشتنِ دو نام به استقلالِ کاربرد آنها در نوشتار کمک می‌کند.

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟