هشیار، هوشیار

این دو واژه هم‌معنی‌اند اما تلفظشان متفاوت است. در سال‌های اخیر، در نوشتار معمولاً به تفاوتِ این دو توجه نمی‌کنند و هردو را به‌ناروا به‌صورت «هوشیار» می‌نویسند.

🔸 «هشیار» را /hošyār/ می‌خوانیم؛
🔸 «هوشیار» را /hūšyār/ تلفظ می‌کنیم.

🔹 شاهد برای «هوشیار»:

برگ درختان سبز درنظر هوشیار
هر ورقی دفتری‌ست معرفت کردگار

(سعدی)

🔹 شاهد برای «هشیار»:

زنانِ باردار، ای مردِ هشیار
اگر وقتِ ولادت مار زایند

از آن بهتر به‌نزدیکِ خردمند
که فرزندانِ ناهموار زایند

(سعدی)

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟