هانس کریستیان آندرسِن

نام خانوادگیِ Hans Christian Andersen، نویسندهٔ نامیِ دانمارکی، «اندرسون*» نیست.

✅ نزدیک‌ترین املای فارسی به اصلِ این نام، «هانس کریستیان آندرسِن» است.

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟