نشانهٔ «‽»

یکی از نشانه‌های سجاوندی، حاصلِ ترکیبِ «؟» (نشانهٔ پرسش) و «!» (موسوم به نشانهٔ تعجب) است و در بسیاری از زبان‌ها معمولاً آن را به‌شکل «‽» نمایش می‌دهند.
🔸 ظاهراً در فارسی، تحت تأثیرِ فرانسه، به آن نشانهٔ «تعجبی-پرسشی» (و گاه، به‌اشتباه، «نقطه‌پرسشی») می‌گویند. نام فارسی را احتمالاً تحت تأثیر نام فرانسوی‌اش، «پوان اکسکلاروگاتیف» (point exclarrogatif)، برگزیده‌اند.
🔸 در انگلیسی به آن interrobang یا interabang می‌گویند.
🔸 نقطه‌تعجب را به‌طور معمول به‌صورت «؟!»هٔ و به‌ندرت به‌شکل «!؟» نمایش می‌دهند.
مثال:
چرا امروز هوا این‌قدر سرد شده؟!
یا:
آخه به اینم می‌گن زندگی!؟

🗝 نکتهٔ ۱: ویراستاران حرفه‌ای معمولاً ترتیبِ «!؟» را نمی‌پسندند و استفاده از «؟!» را ترجیح می‌دهند.
🗝 نکتهٔ ۲: دو نشانهٔ «!؟» و «؟!»، با افادهٔ دو مفهومِ متفاوت، بیشتر در شطرنج به‌کار می‌رود. اولی یعنی حرکتِ جالب، و دومی یعنی حرکتِ مشکوک.

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟