محتوی و محتوا

🔹 شیشهٔ شربتْ محتویِ شربت است.
🔸 شربتْ محتوای شیشه است.

مثالی دیگر:
🔹 این کارتن محتویِ ۲۴ کمپوت است.
🔸 محتوای این کارتن ۲۴ کمپوت است.

🔹 «محتوی» یعنی دربردارنده؛
🔸 «محتوا» یعنی دربرگرفته‌شده.

🖋 رابطهٔ محتوی و محتوا رابطهٔ ظرف و مظروف است.

هردو واژه از عربی کلاسیک وارد زبان فارسی شده‌اند. املای «محتوا» در اصل «محتویٰ» بوده و امروزه معمولاً با الف نوشته می‌شود.

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟