لیسانسیه یا لیسانسه؟

✅ واژهٔ «کارشناسی» معادل واژهٔ فرانسویِ «لیسانس» است.
✅ املای اصلیِ «لیسانسیه» (کارشناس):
licencié مذکر
licenciée مؤنث
🔸 نکته: تلفظِ مذکر و مؤنث یکسان است.

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟