کاربردِ «و یا» نادرست نیست

🔹 بعضی ادیبان و ویراستارانِ ما به‌کار بردنِ «و یا» را نادرست می‌پندارند و معتقدند که یکی از این دو عنصرِ دستو‌ری، غالباً اولی، زائد است.

💡 پاسخ و توجیهِ ما برای درستیِ «و یا»: درست است که مثلاً در انگلیسی یا فرانسه مترادفِ «و یا» کاربرد ندارد، اما این به‌هیچ‌وجه دلیل نمی‌شود که ما هم آن را به‌کار نبریم.
🔹 به‌هرحال و برای مثال، کاربردِ «و یا» در چنین جمله‌ای کاملاً درست است و جامعهٔ فارسی‌زبانْ آن را به‌طور طبیعی ساخته‌است:
🔸 «بازی بعدیِ تیم ملی والیبال ایران در مرحلهٔ مقدماتیِ مسابقات، با ژاپن، هندوستان، استرالیا، و یا یکی از کشورهای اروپای غربی خواهد بود.»
🔸 مثالی از «پیکرهٔ فارسی امروز» (۱۳۵۱–۱۴۰۰)، گردآوردهٔ خودم: «می‌توانید این محصول را به‌صورت اینترنتی، تلفنی، و یا حضوری خریداری نمایید و آن را دربِ منزل دریافت کنید.»


نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟