فتوچینی

«فِتوچینی» (fettuccine) کلمه‌ای ایتالیایی به‌معنای «روبان‌های کوچک» است و ازطریق انگلیسی و با تلفظی نزدیک به تلفظِ انگلیسی به فارسی آمده‌است.

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟