غامض

املای واژهٔ «غامض»، به‌معنی پیچیده و دشوار و همچنین سخنِ پیچیده و دشوار، با «غ» و «ض» است نه با «غ» و «ز».


🔸 گاهی، حتی بعضی خواص، به‌اشتباه و تحت تأثیرِ «غمزه»، این واژه را به‌صورت «غامز»* می‌نویسند. «غمزه» یعنی ناز و کرشمه با حرکاتِ چشم.
🔸 نکتهٔ ۱: «غَمْضِ عین» اصطلاحی ادیبانه و تقریباً منسوخ است؛ یعنی چشم‌پوشی و اغماض.
🔸 نکتهٔ ۲: «غَمْزِ عین» اصطلاحی کهن و فراموش‌شده است؛ یعنی چشم برهم زدن، مژه برهم زدن.

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟