خط و نارسایی‌های خطوط

 

📜 نارسایی‌های خط مختص یک زبان خاص نیست. برای مثال، املای انگلیسی و بی‌نظمی‌های آن تا بدان مایه است که افرادِ بسیاری، در جاهای مختلف دنیا، بخش زیادی از وقتِ خود را صرفِ اصلاحِ آن کرده‌اند. (جورج) برنارد شا (۱۸۵۶–۱۹۵۰)، نویسنده، منتقد ادبی، و طنزپرداز نام‌دارِ ایرلندی‌ـ‌بریتانیایی، وصیت کرد که بخشی از ثروتش در این راه صرف شود.

🔖 معروف است که شا برای نشان دادنِ ناهماهنگی‌های املای انگلیسی، به املای کلمۀ fish (ماهی) به‌صورت ghoti اشاره کرده‌بوده‌است، با این استدلال که:

۱. دو حرفِ gh در کلمۀ enough صدای «f» می‌دهد؛
۲. حرفِ o در کلمۀ women صدای «i» می‌دهد؛
۳. دو حرفِ ti در کلمۀ nation صدای «sh» می‌دهد؛
بر این اساس، همۀ این صداها در کنارِ هم fish تلفظ می‌شوند!

🕯 گرچه گفته می‌شود که شخصی به نام چارلز آلیِر (Charles Ollier؛ ۱۷۸۸–۱۸۵۹)، ناشر و نویسندهٔ بریتانیایی، نخست بار «ماهی» را به‌صورت ghoti نوشته‌بوده‌است، بیش‌ترِ مردم، به‌اشتباه، برنارد شا را مبدعِ آن می‌دانند.

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟