تورمالین

تورمالین یا سنگ هزاررنگ، طیفی از انواع سنگ‌هاست.
🔘 واژهٔ «تورمالین» (tourmaline) از فرانسه و انگلیسی به فارسی آمده و دراصل یعنی «سنگِ ترکیبی». 
✅ در فارسی «ترومالین» هم می‌گویند.

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟