بطئی یا بطیء؟

🔸 یکی از مترادف‌های واژهٔ فارسیِ «کُنْد» معمولاً به‌صورت «بطئی»* نوشته و تلفظ می‌شود.

🔹 این واژه در اصل «بَطیء» است و می‌توان آن را «بَطی» هم نوشت و تلفظ کرد.

🔹 رواجِ «بطیء/بطی» در سال‌های اخیر کمتر شده‌است. بهتر است به‌جای آن، تا حد ممکن، واژهٔ فارسیِ گویاتر، خوش‌آواتر و ساده‌ترِ «کُند» را به کار ببریم. مثال: «تحولِ کُندِ مفاهیم» به‌جای «تحولِ بطیءِ مفاهیم».

📍 توضیح برای دانشجویان عزیز: واژهٔ «بطیء» بر وزن «فَعیل» و صفتِ «بُط‌ء» و «بِطاء» است.

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟