اوکِی (OK)

🔹 به‌تازگی در فضای تلگرام وجه‌اشتقاقی به‌ظاهر قطعی برای واژهٔ OK ارائه شده و دست‌به‌دست می‌چرخد؛ اما به‌نظر می‌رسد استدلال درستی نباشد.

🔹 تاکنون احتمالات فراوانی، هم انگلیسی و هم غیرانگلیسی، برای اصلِ این اختصار، که تقریباً در همهٔ زبان‌های زندهٔ جهان کاربرد دارد، ارائه شده‌است؛ اما، براساس استدلالِ متخصصان ریشه‌شناسی و واژه‌شناسی، بر این احتمال بیشتر می‌توان تکیه کرد:

🔸 اوکِی اختصارِ Oll Korrect (املای طنزگونه‌ای از All correct) است. تاریخِ اولین کاربردِ این اختصار، سال ۱۸۳۹ و خاستگاه آن ایالات متحدهٔ آمریکا ذکر شده‌است.

✅ در فارسی معادل‌های خوبی برای «اوکی» (با همهٔ کاربردهای آن) داریم؛ مانند: بسیار خوب، خیلی خوب، باشد، حتماً، موافقم، تصدیق می‌کنم، تصدیق.

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟