عروض فارسی

آموزش وزن شعر فارسی | گام به گام

مدرس و نویسنده: دکتر سید حمید حسنی  به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد 🎼 درام‌دام، درام‌دام، درام‌دام، درام 🎼 فعولُن فَعولُن فَعولُن فَعَلْ سلامی چو بوی خوشِ آشنایی بدان مردمِ دیدهٔ روشنایی 🎼 درام‌دام، درام‌دام، درام‌دام، درام‌دام 🎼 فعولُن فَعولُن فَعولُن فَعولُن 🔹 این بیت، یک هجا (بخش، سیلاب) از بیتِ …

آموزش وزن شعر فارسی | گام به گام ادامه »

وزن‌های خمسهٔ نظامی

  نظامی گنجوی یا گنجه‌ای هر کدام از مثنوی‌های خمسه یا پنج گنجِ خود را بر وزنی جدا و مستقل سروده‌است. هرگاه این پنج وزن را بشناسید، اگر کسی بیتی از خمسه برایتان بخوانَد، بی‌درنگ می‌توانید نام آن مثنوی را به او بگویید.نام مثنوی‌ها و وزن‌های آن‌ها، به‌ترتیب، عبارت‌اند از:۱. مخزن‌الاسرار: مُفْتَعِلُن مفتعلن فاعِلُن (از …

وزن‌های خمسهٔ نظامی ادامه »

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟