مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های بین‌المللی

 
منتخبِ مصاحبه‌های رسانه‌ای (از جدید به قدیم):

مصاحبهٔ «رادیو فرهنگ» با حمید حسنی؛ برنامهٔ «فرهنگستان ادب»، دربارهٔ گروه واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی: کارگروه واژه‌گزینیِ علوم نظامیِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی (زمانِ پخش: یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴)

مصاحبهٔ «شبکهٔ آموزش سیما» با حمید حسنی دربارهٔ «مجموعهٔ هزارواژه‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی» (زمانِ پخش: اسفند ۱۳۹۳)

همکاری به‌عنوان کارشناس ـ مجری در مجموعه برنامهٔ «از واژه تا صدا (بررسی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی)» با «رادیو فرهنگ» (شهریور ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴)

همکاری به‌عنوان کارشناس ـ مجری در مجموعه برنامهٔ «درست بنویسیم، درست بخوانیم» با «رادیو گفت‌وگو» (شهریور ۱۳۹۲ تاکنون)

مصاحبهٔ خانم دلبر نَجیبووا با حمید حسنی، دربارهٔ پیکرهٔ یک‌میلیون‌لغتیِ فارسی امروز، چاپ‌شده در روزنامهٔ «جمهوریت»، تاجیکستان، شهرِ دوشنبه، مارس ۲۰۰۶ (اسفند ۱۳۸۴)

مصاحبهٔ آقای جعفر جوان‌بختِ اوّل با حمید حسنی، دربارهٔ پیکرهٔ یک‌میلیون‌لغتیِ فارسی امروز، پایگاه اینترنتیِ «شورای گسترش زبان فارسی»، بهمن ۱۳۸۴

مصاحبهٔ آقای حسن قریبی با حمید حسنی، دربارهٔ واژه‌های پرکاربرد فارسی امروز، خبرنامهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ش ۱۰۹، سال دهم، مرداد و شهریور ۱۳۸۴، ص۱۰

مصاحبهٔ رادیوییِ آقای محمّدرضا محمّدیِ آملی با حمید حسنی و بهروز صفرزاده، دربارهٔ کتابِ مرآهالخیال، تألیف شیرعلی‌خان لودی، ۱۱۰۲ هـ.ق. رادیو فرهنگ، دی ۱۳۷۷

مصاحبهٔ تلفنی با حمید حسنی، دربارهٔ کتابِ مرآهالخیال، تألیف شیرعلی‌خان لودی، ۱۱۰۲ هـ.ق. رادیو فرهنگ، آذر ۱۳۷۷

 

سخنرانی‌های بین‌المللی:

«پیکرهٔ یک‌میلیون‌لغتیِ زبان فارسی امروز»، تاجیکستان، شهرِ دوشنبه، انستیتوی شرق‌شناسی و میراث خطّیِ آکادمی علوم تاجیکستان، (پنجمین مجمع بین‌المللیِ استادان زبان فارسی و تاجیکی)، مارس ۲۰۰۶ (اسفند ۱۳۸۴)

«فارسی، دری، تاجیکی»، تاجیکستان، شهرِ دوشنبه، دانشگاه ملّی تاجیکستان، مارس ۲۰۰۶ (اسفند ۱۳۸۴)

«عروض فارسی و ضرورت تحقیق تخصّصی در آن»، نروژ، اُسلو، مؤسسهٔ کلودن (Kloden)، سپتامبر ۱۹۹۷/ شهریور ۱۳۷۶ (صدمین سالِ تولّد نیمایوشیج)

Poetry of Nimā-Yūšij, Free Verse or Blank Verse?”, Norway, University of Oslo (Blindern), September 1997“

 
× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟