دکترین

🔹 «دکترین» (doctrine) یعنی:
۱) مجموعه‌ای از اعتقادات و رهنمودها که بخش اصلیِ یک عقیده یا بینش را تشکیل می‌دهد؛
۲) بیانیهٔ رسمیِ یک دولت دربارهٔ برنامه‌هایی که در پیش دارد.

🔹 به کسی که صاحب یک دکترین است یا دکترین می‌دهد، و همچنین به پیرو یک دکترین می‌گویند «دکترینِر» (doctrinaire).
🔹 «دکترینال» (doctrinal) هم یعنی منسوب و مربوط به دکترین.

⛔️ در فارسی، «دکترین» را گاهی به‌اشتباه «دُکتُریَن*» تلفظ می‌کنند.
📛 «دکترین» و «دکترینال» و «دکترینِر» از واژه‌هایی هستند که رئیس‌جمهورِ سابق و برخی اطرافیانِ ایشان، نادانسته و با تلفظِ نادرست، برای تشخص دادن به گفته‌هایشان، به‌کار می‌بردند.

نویسنده: سید حمید حسنی

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟